Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Khai thông tin nhập khẩu (IDA)
Untitled 3

1. Giới thiệu về nghiệp vụ:

(1) Nghiệp vụ IDA được sử dụng để khai các thông tin nhập khẩu trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu.

(2) Cách gọi ra màn hình IDA:

- Trường hợp trước khi thực hiện nghiệp vụ IDA, người khai hải quan đã thực hiện nghiệp vụ IVA:  Dùng nghiệp vụ IDB để gọi các thông tin từ khai báo hóa đơn IVA sang màn hình IDA.

- Trường hợp người khai hải quan không thực hiện nghiệp vụ IVA: Chọn nghiệp vụ  IDA từ menu của VNACCS.

(3) Khi người khai hải quan nhập đủ các thông tin trên màn hình IDA và gửi đến hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai, cấp số cho bản khai thông tin nhập khẩu và gửi phản hồi cho người khai hải quan tại màn hình thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC.

(4) Các thông tin khai báo đã được đăng ký trên hệ thống có thể được sửa chữa cho đến khi tờ khai nhập khẩu đã được đăng ký, hệ thống không hạn chế số lần sửa trên màn hình nhập liệu IDA (sửa n lần).

(5) Thông tin khai hàng hóa nhập khẩu IDA được lưu trên hệ thống VNACCS tối đa là 07 ngày, quá 07 ngày mà người khai hải quan không có bất kỳ thao tác nào tới màn hình IDC hoặc bản IDA đã được cấp số thì hệ thống sẽ tự động xoá. Trường hợp, người khai hải quan có thao tác gọi ra bản IDA hoặc IDC thì bản IDA, IDC được lưu trên hệ thống tối đa là 07 ngày kể từ ngày có thao tác gọi ra.

(6) Quá trình thực hiện nghiệp vụ IDA, người khai hải quan chỉ giao tiếp với hệ thống VNACCS.

(7) Khái quát sơ đồ dịch chuyển màn hình như sau:

2. Đối tượng sử dụng nghiệp vụ:

Đối tượng sử dụng nghiệp vụ IDA là Người nhập khẩu, Công ty giao nhận. Trường hợp sửa đổi chỉ tiêu dữ liệu trên màn hình IDA, đối tượng sử dụng (người tiến hành nhập liệu) phải là một trong số các đối tượng sau:

- Người đã đăng kí các chỉ tiêu dữ liệu; hoặc

- Người khai dự kiến

3. Nhập thông tin:

(1) Màn hình nhập liệu:

(2) Hướng dẫn nhập liệu:

Theo phụ lục đính kèm

- Phụ lục 1: Điều kiện nhập liệu đối với các hình thức vận chuyển

- Phụ lục 2: Các chỉ tiêu nhập dữ liệu đối với hàng nhập khẩu 

4. Thông tin trả về từ hệ thống:

Sau khi người khai nhập đầy đủ các thông tin khai báo nhập khẩu tại màn hình IDA, gửi đến cho hệ thống, hệ thống sẽ phản hồi các thông tin sau: 

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:

- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;

- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000” .

(2) Trường hợp nhập thông tin chính xác:

Hệ thống xuất trả cho người nhập dữ liệu và người khai dự kiến (nếu nhập liệu tại ô người khai dự kiến) ‘‘Bản xác nhận nội dung tờ khai nhập khẩu’’(màn hình ‘‘thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC’’), giao diện như sau:

5. Những điểm lưu ý:

- Mỗi tờ khai khai báo tối đa 50 dòng hàng được khai báo.

- Có các chỉ tiêu bắt buộc phải nhập, các chỉ tiêu không bắt buộc phải nhập và các chỉ tiêu bắt buộc phải nhập trong trường hợp có điều kiện ràng buộc với chỉ tiêu khác.

- Tổng trị giá hải quan không vượt quá 17 ký tự.

- Tổng trị giá hóa đơn không vượt quá 20 ký tự (bao gồm cả dấu cách đơn vị).

- Số tiền của trị giá hải quan, giá hóa đơn, phí vận chuyển, số tiền bảo hiểm, giá cơ bản để điều chỉnh trị giá và trị giá hải quan sau khi được quy đổi sang VND sẽ lần lượt không quá 17 ký tự (bao gồm cả dấu cách đơn vị)

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan