Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Đăng ký hóa đơn điện tử (IVA)
Untitled 3 Untitled 2

1. Giới thiệu về nghiệp vụ

(1) Nghiệp vụ IVA được sử dụng để đăng ký dữ liệu hóa đơn/ phiếu đóng gói hàng hóa hoặc sửa dữ liệu hóa đơn/ phiếu đóng gói hàng hóa đã được đăng ký.

(2) Cách gọi ra màn hình IVA:

(3) Trường hợp đăng ký dữ liệu hóa đơn/ phiếu đóng gói hàng hóa: Chọn nghiệp vụ  IVA từ menu của hệ thống VNACCS;

(4) Trường hợp sửa dữ liệu hóa đơn/phiếu đóng gói thì gọi màn hình IVA bằng nghiệp vụ IVA01;

(5) Khi người khai hải quan nhập đủ các thông tin trên màn hình IVA và gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ cấp số cho bản đăng ký hóa đơn/ phiếu đóng gói. Trường hợp sửa đổi, bổ sung dữ liệu hóa đơn đã đăng ký thì hệ thống vẫn giữ nguyên số cũ (không cấp lại số);

(6) Thông tin khai hàng hóa nhập khẩu IVA được lưu trên hệ thống Vnaccs tối đa là 10 ngày (kể cả ngày đăng ký thông tin hóa đơn vào hệ thống);

(7) Quá trình thực hiện nghiệp vụ IVA lần đầu, người khai hải quan chỉ giao tiếp với hệ thống VNACCS.

2. Đối tượng sử dụng:

Người xuất khẩu/nhập khẩu

3. Nhập thông tin

(1) Màn hình nhập liệu : 

(2) Hướng dẫn nhập liệu:

Tiêu chí và điều kiện nhập liệu theo Phụ lục 7: Chỉ tiêu và điều kiện nhập liệu đối với nghiệp vụ đăng ký hóa đơn điện tử IVA.

4. Thông tin xuất trả từ hệ thống

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:

- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;

- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000” .

(2) Trường hợp không bị lỗi:

- Hệ thống xuất ra “Bản khai thông tin hóa đơn/kiện hàng” cho người xuất khẩu/ nhập khẩu (đã được cấp số đăng ký hóa đơn điện tử).

- Trường hợp có dữ liệu nhập tại ô mã đại lý hải quan thì Hệ thống xuất ra “thông tin thông báo số hiệu tiếp nhận hóa đơn điện tử” cho đại lý hải quan.

(Chi tiết các màn hình thông tin xuất ra dưới đây)

5. Những điểm lưu ý

(1) Mỗi khai báo đăng ký hóa đơn/phiếu đóng gói nhập tối đa không quá 800 dòng hàng.

(2) Trường hợp người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ IDB/EDB để gọi dữ liệu hóa đơn/phiếu đóng gói đã đăng ký sang khai báo xuất nhập khẩu, hệ thống sẽ kiểm tra, đối chiếu số đăng ký hóa đơn điện tử đã cấp với số đăng ký hóa đơn điện tử nhập tại nghiệp vụ IDB/EDB, nếu trùng khớp hệ thống sẽ tự động chuyển các dữ liệu hóa đơn sang khai báo nhập khẩu (khi thực hiện nghiệp vụ IDA/EDA người khai hải quan không phải khai lại các dữ liệu hóa đơn). Khi chuyển dữ liệu hóa đơn sang khai báo xuất nhập khẩu, hệ thống tự động chuyển mỗi lần 50 dòng hàng theo thứ tự từ 1 đến hết.

(3) Trường hợp người khai hải quan có file mềm hóa đơn hàng hóa thì phải chuyển file mềm hóa đơn về định dạng file theo yêu cầu của hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ cho phép import toàn bộ file hóa đơn vào hệ thống mà không cần nhập liệu thủ công cho từng dòng hàng.

(4) Tên hàng khai báo tại nghiệp vụ đăng ký hóa đơn không nhập bằng tiếng Việt.

6. Phụ lục 6: Chỉ tiêu và điều kiện nhập liệu đối với nghiệp vụ đăng ký hóa đơn điện tử IVA

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan