Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Cục Hải quan Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: (021) 93 866 286

FAX: (021) 93 866 637

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Ngay sau ngày tuyên bố độc lập 2/9/1945, Chính phủ lâm thời đã ban hành Sắc lệnh số 27/SL ngày 10/9/1945 thành lập Sở thuế quan và thuế gián thu, đồng thời thiết lập chủ quyền quan thuế trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Từ đó lực lượng Hải quan chính thức ra đời, được khẳng định là công cụ không thể thiếu của một quốc gia độc lập có chủ quyền.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954. Ngày 14/12/1954, Bộ Công thương đã ra Nghị định 136/BCT/KB/NĐ thành lập Sở Hải quan Trung ương thuộc Bộ Công thương. Ngày 21/02/1955 Bộ trưởng Bộ Công thương Phan Anh đã ký Nghị định số 23/BCT-TCCB thành lập Chi sở Hải quan Lao Cai và Chi sở Hải quan Hà Giang.

Thi hành Chỉ thị của Bộ Công thương về việc thành lập Chi sở Hải quan Hà Giang thay thế cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và thuế xuất nhập khẩu. Ngày 15/6/1955 Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Giang ra Quyết định số 128/QĐ-UB thành lập Chi sở Hải quan Hà Giang trên cơ sở chuyển bộ phận thuế XNK và phân khu quản lý XNK sang Chi sở Hải quan Hà Giang.

Thực hiện Quyết định số 738-BNT/QĐ ngày 07/10/1974 của Bộ Ngoại thương quy định thống nhất cơ cấu tổ chức và tên gọi các đơn vị thuộc hệ thống Hải quan từ Trung ương đến cơ sở, Chi sở Hải quan Hà Giang đổi tên thành Chi cục Hải quan Hà Giang.

Năm 1975, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Năm 1976, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên, Chi cục Hải quan Hà Giang đổi tên thành Chi cục Hải quan tỉnh Hà Tuyên. Năm 1979, Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc xẩy ra, Ngày 11/9/1981 Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 952-BNT/QĐ giải thể Chi cục Hải quan tỉnh Hà Tuyên.

Khi quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được bình thường hóa, ngày 19/5/1989, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 127 TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Hà Tuyên.

Năm 1991, tái lập tỉnh Hà Giang do tách tỉnh Hà Tuyên thành tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang, theo đó ngày 27/11/1991 Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 285/TCHQ-TCCB đổi tên Hải quan tỉnh Hà Tuyên thành Hải quan Hà Giang nay là Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (theo quy định của Pháp lệnh Hải quan năm 1990) thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang có đường biên giới với nước CHND Trung Hoa dài trên 277 km, có 04 cặp cửa khẩu thông thương với tỉnh Vân Nam Trung Quốc gồm: Thanh Thuỷ-Thiên Bảo; Săm Pun-Điền Bồng; Phó Bảng- Đồng Cản; Xín Mần- Đô long. Ngày 10/02/2013, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được giao thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 313/QĐ-BTC ngày 10/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Từ ngày thành lập đến nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành hữu quan, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã vượt qua mọi khó khăn, hy sinh, gian khổ, từng bước xây dựng đơn vị phát triển, trưởng thành về mọi mặt.

Ngoài việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, Cục Hải quan tỉnh Hà giang còn thực hiện tốt nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền địa phương giao phụ trách giúp đỡ xã biên giới đặc biệt khó khăn trong việc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Trong những năm qua, Cục đã hỗ trợ giúp đỡ xã: Sơn Vĩ- huyện Mèo Vạc; xã Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ; xã Xín Mần- huyện Xín Mần, xã Nàn Xỉn- huyện Xín Mần bằng những việc làm cụ thể thiết thực như: xây dựng trường học, mua sắm dụng cụ học tập cho các cháu học sinh; hỗ trợ cây, con giống giúp dân xóa đói, giảm nghèo; tăng cường cán bộ giúp xã Thu Tà - huyện Xín Mần.

Với sự phấn đấu trưởng thành và đạt nhiều thành tích xuất sắc liên tục trong nhiều năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã được các cấp, các ngành ghi nhận thành tích: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Tài Chính tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; Bộ văn hóa thông tin tặng Bằng khen. Đảng bộ liên tục được công nhận là Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nhiều Tập thể đơn vị và cá nhân được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan, UBND Tỉnh khen thưởng. Đây là nguồn cổ vũ động viên tinh thân to lớn để cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong những chặng đường tiếp theo.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu cải cách, phát triển và hiện đại hóa Ngành Hải quan đáp ứng nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, Cục Hải quan Hà Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trước mắt tập trung:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về thủ tục Hải quan theo cơ chế một cửa đã áp dụng thực hiện có hiệu quả trong những năm qua; tích cực đầu tư trang thiết bị hiện đại, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu công tác nghiệp vụ hải quan cùng với việc nghiên cứu cải tiến quy trình thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tạo thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư và du lịch quốc tế trên địa bàn quản lý phát triển.

Thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hoá của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020; trọng tâm là triển khai thực hiện thành công Dự án VNACCS/VCIS.

Xắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức thừa hành theo phương châm thuận lợi- tận tụy, chính xác để hướng tới mục tiêu "Xây dựng Hải quan thành lực lượng chuyên nghiệp có chuyên môn sâu và hiện đại, hoạt động minh bạch, liêm chính và hiệu quả cao".

Tự hào với truyền thống xây dựng, phát triển và trưởng thành trong suốt chặng đường 58 năm qua, đặc biệt là 22 năm tái lập đến nay, tin tưởng sâu sắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức:

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan