Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Cục Hải quan Thanh Hóa

Địa chỉ: 21 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3 852 466 / 3 855 208

Fax: (0237) 3 853 503

Website: www.thanhhoacustoms.gov.vn

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Do vị trí đặc biệt quan trọng và đòi hỏi của cách mạng, ngay từ năm 1951 Nhà nước đã cho thành lập ở Thanh Hóa “Chi sở thuế xuất nhập khẩu”, tiền thân của Cục Hải quan Thanh Hóa ngày nay, do đồng chí Nguyễn Xuân Thiều làm Chi sở trưởng. Trụ sở của Chi sở đóng tại Vân Hoàn (xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá ngày nay).

Nhiệm vụ của Chi sở thuế xuất nhập khẩu Thanh Hóa lúc này là chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa giữa vùng tự do và vùng tạm chiến, từ vùng tạm chiếm đưa vào vùng tự do như thuốc men, mỹ phẩm, thuốc lá, dầu hỏa, bánh kẹo... và thu thuế XK đối với hàng cói đay, thực phẩm từ vùng tự do đưa vào vùng tạm chiếm, đồng thời cùng với Đội Kiểm nã làm công tác vận động quần chúng để chống lại các hoạt động buôn lậu hàng hóa giữa hai vùng.

Giai đoạn 1951- 1965, Chi sở thuế XNK Thanh Hóa đã cho lập các đồn như: Đồn Hang (Nga trường); Đồn Hồ Vương (Nga Liên); Đồn Lạch Sung; Đồn Lèn (Hà Trung); trạm Báo Văn… Hàng xuất khẩu ra vùng tạm chiến lúc bấy giờ chủ yếu là chiếu cói, gia súc, gia cầm, lương thực, muối...

Cuối năm 1955, sở Hải quan Trung ương đã cho thành lập ở Thanh Hóa Đội Kiểm soát Hải quan lưu động trực thuộc Sở Hải quan Trung ương. Trụ sở của Đội đóng ở vùng núi Đén (thuộc xã Xuân Bái, Thọ Xuân ngày nay) với biên chế 15 người. Nhiệm vụ của Đội là làm công tác vận động quần chúng phối hợp với các cơ quan công an nhân dân, công an vũ trang… sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chống và bắt các vụ buôn lậu thuộc phiện, vàng bạc và vận động cai nghiện.

Năm 1960, Bộ ngoại thương quyết định thành lập Phòng Hải quan Na Mèo trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh với nhiệm vụ giám quản hàng hóa, công cụ vận tải XNK và kiểm soát chống buôn lậu. Năm 1963, phòng Hải quan Na Mèo được đổi tên thành phòng Hải quan Thanh Hóa, trực thuộc Ủy ban hành chính Tỉnh (theo Quyết định số 706 ngày 01/04/1963) do đồng chí Nguyễn Tuân làm trưởng phòng, trụ sở đóng tại Phố Cống - Ngọc Lạc.

Ngày 12-12-1971, Bộ Ngoại thương có Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Thanh Hóa, trực thuộc Cục Hải quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Tuân được cử làm Chi cục trưởng.

Nhiệm vụ chủ yếu của Chi cục Hải quan Thanh Hóa là: giám quản hàng hóa, hành lý, ngoại hối, công cụ vận tải xuất nhập qua các cửa khẩu Na Mèo, Bát Mọt; Cảng Nghi Sơn; đường sắt liên vận quốc tế (ga Thanh Hóa – Hàm Rồng); thực hiện chính sách thuế XNK; chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối qua biên giới;

Ngày 30/01/1985, Ban bí thư Trung ương Đảng quyết định chuyển Tổng cục Hải quan từ khối kinh tế sang khối nội chính do Ban nội chính Trung ương phụ trách. Cùng với việc đổi tên gọi của Hải quan các địa phương, Chi cục Hải quan Thanh Hóa được đổi tên thành Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Năm 1984, Đảng bộ cơ quan đã được Thành lập thay cho chi bộ cơ sở, với số Đảng viên chiếm 60% tổng số cán bộ viên chức.

Theo tinh thần của Quyết định số 16/CP ngày 07/3/1994 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan, Hải quan tỉnh Thanh Hóa được đổi tên thanh Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa gồm: Văn Phòng; Phòng giám sát, quản lý về Hải quan; Phòng kiểm tra thu thuế XNK; Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa; Hải quan cửa khẩu Na Mèo; Đội kiểm soát Hải quan chống buôn lậu tuyến biên giới đường bộ; Đội kiểm soát Hải quan chống buôn lậu tuyến biển; Thanh tra.

Từ tháng 6 năm 1995, Cục Hải quan tỉnh Thanhh Hóa triển khai công tác quản lý Nhà nước về hải quan tại tỉnh Ninh Bình.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng xác định là thời kỳ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, thời kỳ“Thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã khởi xướng.

Mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm (1995 - 2000) được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng thông qua. Để đưa Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đạt hiệu quả, ngành Hải quan phải không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, cải tiến hợp lý hóa quy trình nghiệp vụ nhằm vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu đáp ứng yêu cầu thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Chủ động khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, đổi mới, Cục Hải quan Thanh Hoá đã từng bước tổ chức thực hiện có kết quả mục tiêu phát triển mà Ngành đề ra.

Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hoá lần thứ VI (tháng 01/1996) đã đề ra chương trình hành động 02 năm (1996 – 1997) với mục tiêu là: “Xây dựng lực lượng vững mạnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách kinh tế đối ngoại, nhất là xuất nhập khẩu nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu và quản lý chặt chẽ nhập khẩu. Thực hiện thu đúng, thu đủ, chống thất thu, chống buôn lậu đạt hiệu quả cao”.

Năm 1996, địa bàn quản lý được mở rộng thêm tỉnh Nam Định, theo đó hàng hoá xuất nhập khẩu trên địa bàn tăng; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là buôn lậu ma tuý. Cục Hải quan Thanh Hoá đã tuân thủ nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy trình nghiệp vụ của Ngành; phối hợp chặt chẽ với các ngành ở địa phương; coi trọng công tác kiểm tra, thanh tra và đặc biệt là đề cao trách nhiệm tự kiểm tra ở từng cơ sở, từng phần hành công tác; chăm lo việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ, quan tâm xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết nội bộ; thực hiện công bằng, công khai chính sách cán bộ.

Bộ máy từng bước được mở rộng và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngày 18/11/1995 Tổng cục Hải quan có Quyết định số 708/TCHQ-TCCB về việc thành lập phòng Điều tra chống buôn lậu.

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Nam Định và tờ trình của Cục Hải quan Thanh Hóa, ngày 7/3/1996 Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 213/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan Nam Định, trực thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa.

Ngày 06/4/1996, Tổng cục Hải quan có Quyết định số 315/TCHQ-TCCB về việc thành lập phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa.

Tháng 12/1996, đồng chí Phạm Bỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa được nghỉ hưu theo chế độ. Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 814/QĐ-TCHQ ngày 17/12/1996 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Phó Cục trưởng giữ chức Cục trưởng và chính thức điều hành công việc từ 01/01/1997.

Ngày 06/6/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC đổi tên Phòng Kiểm tra sau thông quan thành Chi cục Kiểm tra sau thông quan; Phòng Thanh tra đổi tên thành Phòng Kiểm tra - Thanh tra theo Quyết định số 2780/QĐ-BTC ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 26/02/2007 Cục trưởng cục Hải quan Thanh Hóa có Quyết định số 168/QĐ-CHQTH, thành lập Tổ công tác làm thủ tục hải quan tại Cảng Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 15/10/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 2279/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh HàNam(nâng cấp Đội thủ tục hải quan HàNamthuộc Chi cục Hải quan Ninh Bình).

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1838/QĐ-BTC ngày 02/8/2011 bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Khánh, Phó Cục trưởng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình phát triển và trưởng thành, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Ba, Bằng khen và Giấy khen của Thủ tướng chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Miền núi và Dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Tự hào truyền thống của mình, Cục Hải quan Thanh Hoá tin tưởng rằng tập thể cán bộ, công chức đơn vị sẽ viết nên những trang sử mới xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức: 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan