Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Cục Hải quan Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 154 Trần Phú, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023) 93 693 734

FAX: (023) 93 855 467

Website: www.htcustoms.gov.vn

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Cục Hải quan Hà Tĩnh là cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, là đơn vị hành chính hoạt động theo nguyên tắc “Tập trung thống nhất”.

Thực hiện chủ trương của nhà nước về việc tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có quyết định số 107/TCHQ-TCCB ngày 06/6/1992, tách Hải quan Nghệ Tĩnh, thành lập Hải quan Nghệ An và Hải quan Hà Tĩnh (nay là Cục Hải quan Hà Tĩnh). Mặc dù trong quá trình phát triển, Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương và trực tiếp của Tổng cục Hải quan nên Cục Hải quan Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, Cục Hải quan Hà Tĩnh có đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đủ điều kiện phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành Hải quan Việt Nam. Trong sự nghiệp phát triển của mình, nhiều năm liền Cục Hải quan Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là tổ chức trực thuộc Tổng Cục Hải quan có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1027/QĐ/BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về Hải quan, thực thi Luật Hải quan và các pháp luật khác liên quan trên địa bàn, đồng thời có những nhiệm vụ sau:

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về Hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan, gồm:

- Thực hiện thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật;

- Thu thập, khai thác, xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quantheo quy định của pháp luật và của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giớ, phòn chống ma tuý trong phạm vi địa bàn hoạt động.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, phòng, chống vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma tuý ngoài phạm vi địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện Pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩ;.

- Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

- Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

-Thống kê Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Hải quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ đươc giao.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan theo quy định của pháp luật.

4. Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính của các đơn vị trực thuộc và thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định của Tổng cục Hải quan về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nội bộ; báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan những vướng mắc phát sinh, các vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan.

6. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý Hải quan hiện đại vào hoạt động của Cục Hải quan.

7. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn, cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan trên địa bàn.

9. Hướng dẫn, giải thích các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của Pháp luật.

10. Hợp tác quốc tế về Hải quan theo quy định của Pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan.

11.Tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Cục Hải quan; thực hiện chế độ báo cáo theo chế độ quy định.

12. Quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

13. Quản lý, lưu trử hồ sơ tài liệu, ấn chỉ, thuế; quản lý, sử dụng phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan giao theo quy định của pháp luật.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức:

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan