Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Báo Hải quan

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 743 460

FAX: (024) 39 784 416


Theo Quyết định số 1022/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính, Báo Hải quan có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức như sau:

Vị trí và chức năng:

1. Báo Hải quan là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về chính sách, chế độ pháp luật và nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và hải quan; thông tin các hoạt động của ngành hải quan và các tổ chức, cơ quan có liên quan đến công tác hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Báo Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Báo Hải quan có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ:

1. Biên tập, xuất bản Báo Hải quan bằng bản in và Báo Hải quan điện tử theo tôn chỉ, mục đích và các quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

2. Thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực về hoạt động hải quan và tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế.

3. Phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của ngành hải quan và những thông tin có liên quan của hải quan các nước.

4. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, là diễn đàn góp phần vào việc bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

5. Phát hiện và biểu dương những gương tốt, nhân tố mới trong việc chấp hành chính sách, pháp luật hải quan; phê phán đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong thực thi pháp luật hải quan.

6. Tổ chức phát hành Báo Hải quan, thực hiện việc quảng cáo và cung cấp các dịch vụ báo chí khác theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

8. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên Báo Hải quan trong phạm vi toàn quốc.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn:

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc lĩnh vực quản lý của Báo Hải quan.

3. Được liên kết, ký kết hợp đồng với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan gồm:

1. Phòng Phóng viên.

2. Phòng Thư ký tòa soạn.

3. Phòng Trị sự.

4. Phòng Phát hành và Quảng cáo.

5. Phòng Báo Hải quan điện tử.

6. Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, Chi nhánh Báo Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan