Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
GIỚI THIỆU THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN

Thống kê nhà nước về Hải quan nói chung và Thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng là một trong 4 nhiệm vụ chủ yếu của Hải quan Việt Nam được quy định trong Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Hải quan ban hành năm 2005. Thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ quản lý kinh tế vĩ mô; xây dựng chính sách thuế, chính sách thương mại quốc gia; giám sát thị trường và đánh giá thực hiện các hiệp định thương mại song phương, đa phương, đàm phán và giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế; làm thông tin đầu vào hệ thống tài khoản quốc gia và cán cân thương mại, lên kế hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng,.... Thông tin thống kê về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một nhu cầu cần thiết của mọi quốc gia.

I. LỊCH SỬ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN

II. TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN

    II.1. Khái niệm “Thống kê nhà nước về hải quan”
    II.2. Nguyên tắc cơ bản của Thống kê nhà nước về hải quan
    II.3. Vị trí của Thống kê Hải quan trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước
    II.4. Thống kê nhà nước về hải quan trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
    II.5. Hoạt động thống kê nhà nước về hải quan

III. MỘT SỐ THAY ĐỔI CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THỐNG KÊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỪ KHI THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2008/QĐ-TTg TỪ NGÀY 01/01/2009

IV. CHÚ GIẢI NGHIỆP VỤ VỀ THỐNG KÊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

    IV.1 Phạm vi thống kê về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
    IV.2 Hệ thống thương mại
    IV.3 Hệ thống phân loại
    IV.4 Trị giá thống kê
    IV.5 Nước đối tác thương mại trong thống kê
    IV.6. Các nội dung khác

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan