Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Cục Hải quan Khánh Hòa

Địa chỉ: 40A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3 590 166

FAX: (0258) 3 590 181

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có diện tích tự nhiên 5.217,6 km2, bờ biển kéo dài từ mũi Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh có chiều dài khoảng 385 km; phía Nam là vịnh Cam Ranh có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế. Sân bay quốc tế Cam Ranh nằm ở trung tâm bán đảo Cam Ranh, là một trong số ít sân bay có đường băng lớn và dài ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời có cảng Cam Ranh (cảng Ba Ngòi) một trong những cảng thương mại quan trọng trong hệ thống cảng biển của vùng Nam Trung Bộ, phía Bắc có vịnh Vân Phong, nơi hội đủ những điều kiện thiên nhiên lý tưởng để phát triển thành cảng nước sâu quốc tế, nên rất thuận lợi cho vận tải viễn dương và dịch vụ đường thủy. Chính những điều kiện địa lý tự nhiên đã tạo cho Khánh Hòa nhiều tiềm năng, thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là những lĩnh vực mũi nhọn như dịch vụ, du lịch, cảng biển và công nghiệp.

Chi cục Hải quan Liên tỉnh được thành lập theo Quyết định số 452/BNTg-TCCB ngày 11/7/1983 của Bộ trưởng Bộ ngoại thương bao gồm Nghĩa Bình, Phú Khánh, Đắc Lắc, Gia Lai - Kon Tum và đặt trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Phú Khánh, đây chính là tiền thân của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa ngày nay.

Những năm đầu mới thành lập, Chi cục chỉ có 5 cán bộ hải quan, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc vô cùng thiếu thốn, khó khăn, trang thiết bị nghèo nàn lạc hậu. Chi cục vừa phải tổ chức xây dựng bộ máy, vừa bắt tay vào công tác nghiệp vụ khi có tàu thuyền xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu, giám sát quản lý tàu, kiểm hoá, tính thuế, thu thuế và kiểm soát chống buôn lậu.

Ngày 02/8/1985 Tổng cục trưởng Tổng Hải quan ban hành Quyết định số 100/TCHQ-TCCB về việc đổi tên Chi cục Hải quan Liên tỉnh thành Hải quan tỉnh Phú Khánh và dựa trên cơ sở bộ máy Chi cục Hải quan Liên tỉnh tách Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn tỉnh Nghĩa Bình và Hải quan cửa khẩu đường 19 tỉnh Gia Lai – Kon Tum.

Trước tình hình phát triển kinh tế của đất nước, ngày 01/7/1989 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, đã tách tỉnh Phú Khánh thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Nhằm tạo thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác và phù hợp với tên gọi của tỉnh, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 171/TCHQ-TCCB ngày 18/4/1990 đổi tên Hải quan tỉnh Phú Khánh thành Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Đất nước mở cửa, giao lưu buôn bán với nước ngoài ngày càng mở rộng, tình hình buôn lậu phức tạp, đặc biệt là trên tuyến biển, hoạt động buôn lậu của các thủy thủ đi trên tàu viễn dương ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi. Để công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại có hiệu quả, ngày 12/11/1990 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 335/TCHQ- TCCB về việc thành lập Đội kiểm soát hải quan cơ động nay là Đội Kiểm soát Hải quan.

Thực hiện Pháp lệnh Hải quan được Chủ tịch nước công bố ngày 24/02/1990 và Nghị định số 16/CP ngày 07/3/1994, Pháp lệnh xác định tên gọi là Tổng cục Hải quan, cơ quan thuộc Chính Phủ có hệ thống tổ chức dọc 3 cấp: Trung ương (Tổng cục Hải quan); tỉnh, liên tỉnh, thành phố (Cục Hải quan) và cấp cơ sở (Hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát Hải quan).

Trên cơ sở quy định của Pháp lệnh Hải quan và Nghị định số 16/CP, bộ máy tổ chức của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa gồm:

1. Phòng Giám sát quản lý;

2. Phòng Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu;

3. Văn phòng (Thanh tra, tài vụ, Tổ chức hành chính);

4. Đội Kiểm soát;

5. Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang;

6. Hải quan cửa khẩu cảng Ba Ngòi.

Trước tình hình kinh tế của tỉnh phát triển, hoạt động đầu tư tăng mạnh, các dự án lớn của nước ngoài đầu tư vào Vịnh Vân Phong thuộc thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh ngày càng nhiều như nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin liên doanh giữa Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc và Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam để sửa chữa và đóng mới tàu thủy; Dự án chuyển tải dầu từ Singapore về của Công ty MACS dầu khí Sài Gòn và một số đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu hoạt động tại khu vực địa bàn thị xã Ninh Hòa. Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1275/QĐ-TCCB ngày 06/12/2001 về việc thành lập Chi cục Hải quan Vân Phong.

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đồng thời vẫn đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng hóa, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 37/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 về việc thành lập phòng Kiểm tra sau thông quan. Ngày 06/6/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Kiểm tra Sau thông quan.

Năm 2009, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có những bước phát triển sôi động với 02 khu công nghiệp và 03 cụm công nghiệp, nhiều doanh nghiệp thường xuyên phát sinh hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch hàng năm đạt trên 150 triệu USD. Trước tình hình thực tế nêu trên, nhằm thúc đẩy đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, theo đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận và Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2080/QĐ-BTC ngày 31/8/2009 về việc thành lập Chi cục Hải quan Ninh Thuận.

Qua 30 năm hình thành và phát triển hiện nay bộ máy tổ chức của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa với 8 đơn vị thuộc và trực trực thuộc Cục, gồm 02 phòng tham mưu: Văn phòng, phòng Nghiệp vụ; Đội Kiểm soát Hải quan và 05 Chi cục: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh, Chi cục Hải quan Vân Phong, Chi cục Hải quan Ninh Thuận, Chi cục Kiểm tra sau thông quan. Tổng biên chế 139 cán bộ, công chức, 12 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/CP. 80% cán bộ có trình độ đại học trên đại học. Bộ máy lãnh đạo Cục gồm 03 đồng chí (trong đó có 01 Cục trưởng và 02 Phó Cục trưởng). Cán bộ, công chức đơn vị không ngừng học hỏi nâng cao ý thức tự giác học tập với một lực lượng cán bộ lãnh đạo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ vững vàng về tư tưởng. Những năm qua Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa có các tổ chức Đảng, Đoàn thể đều hoạt động trong sạch, vững mạnh, trong đó Đảng bộ Cục Hải quan có 08 Chi bộ trực thuộc với 78 đảng viên, Chi đoàn thanh niên có 08 phân đoàn với 62 đoàn viên, ngoài ra còn có Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh, Ban nữ công cũng hoạt động mạnh mẽ.

Trong 30 năm qua, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt công tác quản lý hải quan trên địa bàn, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện Pháp lệnh về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và biện pháp quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng số thuế thu nộp ngân sách hàng năm không ngừng gia tăng, cụ thể năm 2001 trên 176 tỷ đồng thì đến năm 2012 số thuế xuất nhập khẩu thu được là 3.525,31 tỷ tăng 1.903,02 % so với năm 2001.

Kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng, năm 2001 tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu xấp xỉ 147 triệu USD, đến năm 2012 kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 2.449,60 triệu USD, tăng 9,66% so với năm 2011 và tăng xấp xỉ 1.666% so với năm 2001.

Phương tiện vận tải hành khách xuất nhập cảnh năm 2001 lượng tàu xuất nhập cảnh là 564 lượt, thì đến năm 2012 đã tăng lên 1.715 lượt, tăng 204,1 % so với năm 2001. Thủ tục xuất nhập cảnh cho các chuyến bay và hành khách qua đường hàng không luôn được thực hiện kịp thời, đảm bảo kiểm tra, kiểm soát đối với hành lý xuất nhập khẩu, 100% hành lý được kiểm tra bằng thiết bị soi chiếu. Trung bình mỗi năm làm thủ tục xuất nhập cảnh máy bay 320 chuyến với 52.243 hành khách.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa còn làm tốt công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại. Kết quả từ năm 1984 đến nay Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ 792 vụ, xử lý phạt tiền trên 5 tỷ đồng tịch thu hàng trăm vụ nhập khẩu trái phép băng đĩa, thuốc lá, linh kiện xe máy… góp phần bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn.

Với những nỗ lực của mình qua 30 năm Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã nhận được những phần thưởng cao quý như Huân chương lao động Hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Bộ Tài chính, bằng khen của UBND tỉnh, và nhiều bằng khen, giấy khen của Tổng cục Hải quan, những phần thưởng này nhằm ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức trong suốt chặng đường. Lịch sử 30 năm hình thành và phát triển Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa là quá trình cải cách và từng bước hiện đại hóa. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới thì quá trình này càng rõ nét mạnh mẽ hơn, những thành tựu Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa có được ngày hôm nay thực sự là sự dày công tạo dựng của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ cục thuộc Tổng cục Hải quan, của các Sở ban ngành tại địa phương, cùng với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, công chức Cục Hải quan Khánh Hòa.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức:

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan