Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8305

FAX: (024) 39 440 624

Thư điện tử: bancchdh@customs.gov.vn


Quyết định số 2114/QĐ-BTC ngày 18/10/2017 của Bộ Tài chính, Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan có nhiệm vụ như sau:

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về cải cách và hiện đại hóa hải quan trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

2. Chủ trì điều phối việc triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch cải cách và hiện đại hóa hải quan sau khi được phê duyệt.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan đối với các tổ chức, đơn vị trong ngành Hải quan.

4. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại; tổ chức chỉ đạo triển khai thí điểm để nhân rộng trong toàn ngành Hải quan.

5. Điều phối các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa hải quan.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa hải quan.

7. Thực hiện nhiệm vụ Đại diện cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao.

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Ban Cải các, hiện đại hóa hải quan gồm:

1. Tổ Cải cách nguồn nhân lực.

2. Tổ Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan.

3. Tổ Cải cách nghiệp vụ hải quan.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan