Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Kết luận về nội dung đơn của công dân tố cáo dấu hiệu trốn thuế và xuất lậu khoáng sản của Công ty CP đầu tư khoáng sản và TM Bình Thuận
 

I. Nội dung đơn nêu về dấu hiệu trốn thuế, xuất lậu khoáng sản:

1. Về dấu hiệu trốn thuế của công ty khoáng sản Bình Thuận.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, ý kiến của các cơ quan chuyên môn, giải trình của người bị tố cáo, báo cáo của Đoàn kiểm tra, xác minh, Tổng cục Hải quan nhận thấy có những dấu hiệu của hành vi trốn thuế như sau:

Thứ nhất: Nhiều bộ hồ sơ thể hiện một số mâu thuẫn, như hợp đồng mua bán ký kết với đối tác nước ngoài, thể hiện cùng một người mua nhưng lại có con dấu khác nhau, con dấu của công ty này nhưng lại đóng vào hợp đồng của công ty khác.

Thứ hai: Nội dung của các hợp đồng đều nêu “This contract is made by fax and becomes effective from the signing date” Dịch sang tiếng việt là: “Hợp đồng này được chuyển bằng fax và có giá trị kể từ ngày ký”. Tuy nhiên, bản hợp đồng trên không thể hiện dấu hiệu của fax trên hợp đồng.

Tổng giám đốc công ty khoáng sản Bình Thuận thừa nhận các hợp đồng mua bán đều được ký kết qua fax.

Thứ ba: Về phương thức thanh toán: Nội dung các hợp đồng mua bán thể hiện là thanh toán qua tài khoản của công ty khoáng sản Bình Thuận mở tại ngân hàng. Tuy nhiên, trên 37 hợp đồng trên không thể hiện số tài khoản của người mua (doanh nghiệp phía Trung Quốc).

Các hợp đồng mua bán với các doanh nghiệp phía Trung Quốc ( 37 hợp đồng từ năm 2009 đến năm 2012) của Công ty khoáng sản Bình Thuận đều được thể hiện là 02 bên cam kết thanh toán 100% tiền mua hàng từ tài khoản người mua, không có điều khoản nào thể hiện thực hiện thanh toán qua tài khoản của người trung gian hoặc người môi giới mua bán hàng (kèm theo 37 hợp đồng).

Tuy nhiên qua tra soát thấy một số giao dịch thanh toán tiền mua hàng không phải là tư cách pháp nhân được ghi trên hợp đồng thương mại mà bên mua và bên bán đã cam kết (không do người mua hàng ghi trên hợp đồng thanh toán tiền hàng), cụ thể: Ngân hàng Exim Bank: Giao dịch ngày 13/2/2012, người thanh toán Surewin Trade; giao dịch ngày 16/4/2012, người thanh toán Cheng Sui Ha; giao dịch ngày 27/6/2012, người thanh toán Fujian Yuanguang. Ngân hàng Standard Chartered: Giao dịch ngày 9/7/2010, người thanh toán Hong Yin Trading CO. Ngân hàng TMCP Quân Đội –Chi nhánh TP. Hầu hết các giao dịch không xác định được rõ người thanh toán (kèm theo các tài liệu mà ngân hàng cung cấp).

Thứ tư: Căn cứ vào thông tin Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cung cấp thì một số lần Tổng giám đốc ở nước ngoài (ông Tô Tài Tích) nhưng hợp đồng vẫn được ký kết và đóng dấu tại công ty khoáng sản Bình Thuận cùng ngày ông Tô Tài Tích ở nước ngoài. Trong khi đó, ông Tô Tài Tích cho rằng các hợp đồng mua bán để xuất khẩu quặng được ký kết tại trụ sở công ty tại Bình thuận.

Như vậy, ông Tô Tài Tích không thể vừa ở nước ngoài vừa ký hợp đồng mua bán với đối tác tại Trụ sở công ty được. Cụ thể các hợp đồng sau:

- Hợp đồng số 04XK ngày 12/3/2010, bên mua là Công ty Fangcheng port city Rongxin Minning; Hợp đồng số 05XK ngày 12/3/2010, bên mua là Công ty Zhanjiang Dongya mineral (Thời gian này ông Tô Tài Tích đang ở nước ngoài, xuất cảnh ngày 08/03/2010 và đến ngày 23/03/2010 mới nhập cảnh về nước)

- Hợp đồng số 20XK 30/11/2010, bên mua là Công ty Zhanjiang Dongya mineral; Hợp đồng số 21XK ngày 30/11/2010, bên mua là Công ty Fangcheng port city Rongxin Minning (Thời gian ông Tô Tài Tích đang ở nước ngoài, xuất cảnh ngày 26/11/2010 và đến ngày 14/12/2010 mới nhập cảnh về nước)

Thứ năm: Căn cứ kết quả xác minh các doanh nghiệp Trung Quốc:

Ngày 17/9/2013, Cục chống buôn lậu – Cao Ủy Hải quan Trung Quốc đã có thư trả lời cụ thể (kèm theo thư phúc đáp) như sau:

10 công ty Trung Quốc này có tồn tại và đã đăng ký trong hồ sơ hải quan. Tuy nhiên, tên của 07 công ty không đồng nhất với con dấu trong hợp đồng và các địa chỉ ghi trên hợp đồng cũng không thể tìm thấy. 07 công ty lần lượt là: Fang cheng Port City Rongxin Mining Co.,Ltd; QinZhou Qinnan District Jiahua Import and Export Trading Co.,Ltd; Guangxi QinZhou Yuan Quan Trading Co.,Ltd; Maoling Ubridge Group Mineral Industry Co.,Ltd; fangchen Gang city Qihang Minerals.,Ltd; Guangxi GuangBao Mining Co.,Ltd và Guangxi Qinzhou Coastal mining Co.,Ltd.

Thứ sáu: Căn cứ kết quả giám định số 114/CV/ ngày 21/08/2013 của Phân viện khoa học hình sự Tổng cục cảnh sát PCTP tại TP. Hồ Chí Minh đã kết luận giám định 37 hợp đồng xuất khẩu giữa công ty khoáng sản Bình Thuận và các doanh nghiệp Trung Quốc  (kèm theo kết luận giám định) như sau:

Quá trình nghiên cứu giám định phát hiện “37 Contract” gửi giám định là được làm giả bằng phương pháp photocoppy hình dấu từ tài liệu khác vào vị trí dưới mục “For The Buyer...”

Như vậy, với kết luận giám định hình sự trên thì toàn bộ 37 hợp đồng mua bán quặng trên được làm giả thì Công ty khoáng sản Bình Thuận đã có hành vi giả mạo hồ sơ hải quan để nhằm mục đích gian lận trốn thuế.

2. Về dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế của công ty KS Bình Thuận.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, báo cáo của Đoàn kiểm tra, xác minh, Tổng cục Hải quan nhận thấy một số cơ sở về dấu hiệu xuất lậu khoáng sản như sau:

Thứ nhất: Một số trường hợp công ty có ký hợp đồng mua bán quặng với Công ty khoáng sản Bình Thuận nhưng thực tế một số hợp đồng không được thực hiện theo đúng nội dung đã ký. Tuy nhiên, Công ty khoáng sản Bình thuận vẫn phát hành hóa đơn và kê khai thuế đầu ra. Từ đó, cho thấy có dấu hiệu lợi dụng tư cách pháp nhân của một số công ty để hợp thức hóa chứng từ đi đường với mục đích xuất bán hàng cho đối tượng khách hàng khác không rõ địa chỉ, tổ chức...

Thứ hai: Một số trường hợp thanh toán tiền mua hàng không phải do Doanh nghiệp mua hàng ký và đóng dấu trên hợp đồng thanh toán mà do cá nhân hoặc tổ chức khác thanh toán hộ hoặc do cá nhân tự nộp tiền vào tài khoản của Công ty khoáng sản Bình Thuận; hợp thức hóa thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế (đối với Doanh nghiệp có kê khai thuế - thực tế  không có việc mua bán hàng hóa nhưng vẫn kê khai hóa đơn đã phát hành của Công ty khoáng sản Bình Thuận để được khấu trừ thuế) và đảm bảo điều kiện thanh toán được ghi trên hợp đồng (đối với Công ty khoáng sản Bình Thuận).

Căn cứ vào tài liệu ngân hàng cung cấp cho thấy một số các chứng từ có dấu hiệu nhân viên của Công ty khoáng sản Bình thuận tự nộp tiền vào tài khoản (giả người mua hàng) và sau đó lại tự rút tiền ra. Như vậy, với hình thức này công ty khoáng sản Bình Thuận đã hợp thức hóa bằng cách có giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

Thứ ba: Một số trường hợp doanh nghiệp có ký hợp đồng mua hàng, không kê khai hóa đơn đầu vào do Công ty khoáng sản Bình Thuận phát hành với cơ quan thuế nhưng thực chất vẫn có việc thanh toán tiền mua hàng qua tài khoản. Như vậy việc luân chuyển của số lượng hàng hóa này nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý thuế.

Thứ tư: Một số trường hợp doanh nghiệp chỉ thành lập với thời gian ngắn và sau đấy giải thể. Khi tiến hành xác minh cho thấy giám đốc doanh nghiệp chỉ là những nhân viên làm nghề cắt tóc gội đầu nhưng lại ký hợp đồng mua bán quặng với công ty khoáng sản Bình Thuận và không có kê khai thuế tại cơ quan thuế địa phương và không rõ số lượng hàng này được bán tiếp cho đơn vị nào trong nội địa hay đã xuất lậu.

Trên cơ sở phân tích tại phần kết quả, Tổng cục Hải quan nhận thấy có việc buôn bán lòng vòng trong nước, nhưng một số doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng mà không nhận được hàng, không thanh toán, trong khi đó tài khoản của công ty khoáng sản Bình Thuận mở tại ngân hàng vẫn thể hiện đã được thanh toán. Từ đó, Tổng cục Hải quan nhận định có dấu hiệu xuất lậu, trốn thuế đối với mặt hàng khoáng sản.

II. Kết luận về các nội dung tố cáo:

Trên cơ sở báo cáo, phân tích, đánh giá khách quan những chứng cứ, tài liệu liên quan, ý kiến của các cơ quan chuyên môn và báo cáo của  Đoàn kiểm tra, xác minh, Tổng cục Hải quan kết luận như sau.

1. Về nội dung tố cáo dấu hiệu trốn thuế: Đơn tố cáo nêu công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận có hành vi khai gian thuế, có dấu hiệu lập hợp đồng xuất khẩu giả, dấu hiệu trốn thuế là có cơ sở.

2. Về nội dung tố cáo dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế: Đơn tố cáo nêu Công ty CP đầu tư khoáng sản và TM Bình Thuận có dấu hiệu “bán lậu khoáng sản titan..” là có cơ sở.

Căn cứ khoản 3, Điều 25 Luật tố cáo, trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của công dân, phát hiện dấu hiệu trốn thuế và dấu hiệu xuất lậu khoáng sản nêu trên Tổng cục Hải quan đã chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ công an để làm rõ theo thẩm quyền.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan