Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Công tác phân loại hàng hóa, xác định mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Phạm Nguyệt  21/12/2011 11:00 AM

Việt Nam bắt đầu áp dụng Công ước hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (HS) từ năm 1992. Đến nay, qua gần 20 năm, công tác phân loại hàng hóa, xác định mức thuế đối với hàng hóa đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của người khai hải quan, từ năm 1992, Việt Nam bắt đầu triển khai áp dụng Công ước HS để xây dựng Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu và Biểu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cơ chế tự khai, tự tính thuế, nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kê khai tính thuế được áp dụng từ năm 2003.

Qua gần 20 năm áp dụng HS, công tác phân loại hàng hóa, xác định mức thuế đã được điều chỉnh theo một khuôn khổ pháp lý tương đối hoàn thiện, phù hợp với chuẩn mực chung của Hải quan thế giới với bước đi và lộ trình phù hợp với điều kiện nước ta. Cụ thể: Năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003, chính thức nội luật hóa Công ước HS, đưa Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (WTO) vào áp dụng tại nước ta. Sau đó, nhiều Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK đã được ban hành. Hiện nay, việc phân loại hàng hóa và xác định mức thuế với hàng hóa XNK được thực hiện theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu/2010/TT-BTC, trong đó quy định hướng dẫn về nguyên tắc, căn cứ phân loại, trách nhiệm của người khai hải quan, cơ quan hải quan trong việc phân loại hàng hóa, trình tự, thủ tục phân loại trước, phân tích – phân loại, kiểm tra việc phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế trong và sau thông quan… Còn hàng hóa áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt được thực hiện theo Thông tư số 45/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở khuôn khổ pháp lý khá hoàn thiện, ngành Hải quan đã ban hành Quy trình phân loại hàng hóa, xác định mức thuế đối với hàng hóa XNK và Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu về Biểu thuế, danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu, phân loại và xác định mức thuế. Những quy định này đã cụ thể hóa toàn bộ các bước công việc phải làm của từng công chức trong các khâu nghiệp vụ hải quan, phù hợp với quy trình thủ tục hải quan áp dụng quản lý rủi ro, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phân loại hàng hóa, xác định mức thuế cũng dần được hoàn thiện theo hệ thống từ Chi cục/Cục/Tổng cục. Đội ngũ cán bộ làm công tác phân tích phân loại cũng thường xuyên được đào tạo, nâng cao kiến thức, đồng thời tuyên truyền cho doanh nghiệp những kiến thức cơ bản nhất về phân loại hàng hóa.

Ngành cũng đã xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi, quản lý kết quả phân tích phân loại; xây dựng cơ sở dữ liệu phần mềm về Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, các Biểu thuế đối với hàng hóa XNK. Hệ thống này về cơ bản đáp ứng nhu cầu tra cứu danh mục hàng hóa XNK, chú giải của HS, Biểu thuế và kết quả phân tích phân loại hàng hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác phân tích phân loại còn bộc lộ một số hạn chế, nhất là một số quy định của Biểu thuế còn phức tạp, chưa tương thích với chuẩn mực quốc tế/ khu vực và mục tiêu đơn giản hóa trong điều kiện hải quan hiện đại. Cán bộ phân loại chuyên sâu còn thiếu, công tác hỗ trợ tuyên truyền cho doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao, khiến doanh nghiệp chưa có hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm và quyền lợi của họ trong việc tự tính, tự khai và nộp thuế,…

Trong thời gian tới, ngành Hải quan đặt ra bốn mục tiêu lớn đối với công tác phân loại hàng hóa, xác định mức thuế đối với hàng hóa XNK. Đó là: khắc phục tình trạng phân loại hàng hóa chưa thống nhất, chưa đúng quy định; giảm và hạn chế đến mức thấp nhất việc truy thu thuế, khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp trong công tác phân loại hàng hóa, xác định mức thuế; tăng cường năng lực của cán bộ, công chức hải quan, nâng cao sự hiểu biết của người khai hải quan về phân loại hàng hóa, xác định mức thuế; tra cứu được Biểu thuế tự động.

Để đạt được bốn mục tiêu đó, ngành từng bước kết hợp đồng thời nhiều giải pháp xen kẽ, tập trung vào 5 giải pháp:

Thứ nhất là hoàn thiện cơ sở pháp lý và quy trình, quy chế về phân loại hàng hóa, xác định mức thuế.

Thứ hai là tổ chức bộ máy và bố trí nguồn lực.

Thứ ba là phát triển hệ thống thông tin dữ liệu.

Thứ tư là tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ.

Thứ năm là xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp nội bộ trong toàn ngành Hải quan, trong cơ quan Tổng cục Hải quan và giữa Tổng cục Hải quan với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan