Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
Trích yếu/Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Công văn
  
4/23/20154/23/2015
Công văn số 3665/TCHQ-TXNK ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xét miễn thuế
Tổng cục Hải quan4/24/2015 3:01 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
4/23/20154/23/2015
Công văn số 3661/TCHQ-GSQL ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa
Tổng cục Hải quan4/24/2015 3:03 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
Quyết định
  
4/23/20154/23/2015
Quyết định số 1138/QĐ-TCHQ ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan4/24/2015 3:06 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách đầu tư
Nghị quyết
  
4/23/20154/23/2015
 Quyết định số 1137/QĐ-TCHQ ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan4/24/2015 3:07 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
Quyết định
  
4/23/20154/23/2015
Quyết định số 1136/QĐ-TCHQ ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan4/24/2015 3:09 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
Quyết định
  
4/23/20154/23/2015
Quyết định số 1135/QĐ-TCHQ ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan4/24/2015 3:11 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
Quyết định
  
4/23/20154/23/2015
Quyết định số 1134/QĐ-TCHQ ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan4/24/2015 3:13 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
Quyết định
  
4/23/20154/23/2015
Quyết định số 1133/QĐ-TCHQ ngày 23/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan4/24/2015 3:15 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
Công văn
  
4/22/20154/22/2015
Công văn số 3623/TCHQ-TXNK ngày 22/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xác định trước
Tổng cục Hải quan4/24/2015 2:54 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
4/22/20154/22/2015
Công văn số 3594/TCHQ-TXNK ngày 22/4/2015 của Tổng cục Hải quan về mã số mặt hàng bong bóng
Tổng cục Hải quan4/24/2015 2:57 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
4/21/20154/21/2015
Công văn 3551/TCHQ-GSQL ngày 21/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ 751 tỉnh Đăk Nông
Tổng cục Hải quan4/24/2015 2:49 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách đầu tư
Công văn
  
4/20/20154/20/2015
Công văn số 3487/TCHQ-CNTT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế
Tổng cục Hải quan4/24/2015 9:01 AMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
4/20/20154/20/2015
Công văn số 3486/TCHQ-CNTT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế
Tổng cục Hải quan4/24/2015 9:04 AMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
4/20/20154/20/2015
Công văn số 337/GSQL-TH ngày 20/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung tên trên Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 
Tổng cục Hải quan4/24/2015 9:06 AMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
4/20/20154/20/2015
Công văn số 335/GSQL-GQ1 ngày 20/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc tổ chức được chỉ định giám định chứng nhận chất lượng thép
Tổng cục Hải quan4/24/2015 9:09 AMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcKhác
Nghị định
  
4/17/20156/10/2015
Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
Chính phủ4/22/2015 3:16 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
4/17/20154/17/2015
Công văn số 3466/TCHQ-TXNK ngày 17/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa
Tổng cục Hải quan4/24/2015 8:43 AMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
Quyết định
  
4/17/20154/17/2015
Quyết định số 1085/QĐ-TCHQ ngày 17/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Tổng cục Hải quan4/24/2015 8:46 AMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
Công văn
  
4/14/2015
Công văn số 3319/TCHQ-TXNK ngày 14/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v phân loại mặt hàng Amoni clorua
Tổng cục Hải quan4/16/2015 3:17 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
4/14/2015
Công văn số 3328/TCHQ-TXNK ngày 14/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK và công văn 3415/BCT-XNK của Bộ Công Thương
Tổng cục Hải quan4/16/2015 3:20 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
1 - 20Next