Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
Trích yếu/Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Công văn
  
7/27/2015
Công văn số 6840/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 về hướng dẫn chính sách thuế
Tổng cục Hải quan7/28/2015 8:53 AMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
Công văn
  
7/27/2015
Công văn số 6841/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 về xử lý thuế hàng NK phục vụ hoạt động dầu khí
Tổng cục Hải quan7/28/2015 8:57 AMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
Công văn
  
7/27/2015
Công văn số 6844/TCHQ-ĐTCBL ngày 27/7/2015 về thực hiện Chỉ thị của TTCP về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
Tổng cục Hải quan7/28/2015 9:01 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Công văn
  
7/27/2015
Công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 17/7/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Bộ Tài chính7/28/2015 9:05 AMLê Minh PhươngApprovedThủ tục Hải quan
Công văn
  
7/27/2015
Công văn số 10170/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 về xử lý thuế hàng XK phải NK trở lại quá 365 ngày
Bộ Tài chính7/28/2015 9:08 AMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
Công văn
  
7/24/2015
Công văn 6794/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2015 về thủ tục XK đối với sản phẩm khí thiên nhiên dạng nén (CNG) vào doanh nghiệp chế xuất
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:01 AMLê Minh PhươngApprovedThủ tục Hải quan
Công văn
  
7/24/2015
Công văn 6793/TCHQ-PC ngày 24/7/2015 về vướng mắc về xử phạt VPHC trong công tác kiểm tra trị giá
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:05 AMLê Minh PhươngApprovedXử lý vi phạm hành chính
Công văn
  
7/24/2015
Công văn 6792/TCHQ-PC ngày 24/7/2015 về vướng mắc xử lý vi phạm
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:08 AMLê Minh PhươngApprovedXử lý vi phạm hành chính
Công văn
  
7/24/2015
Công văn 6776/TCHQ-PC ngày 24/7/2015 về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:11 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Công văn
  
7/24/2015
Công văn 6768/TCHQ-KTSTQ ngày 24/7/2015 về xử lý thuế mặt hàng phối thép
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:15 AMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
Quyết định
  
7/24/20157/24/2015
Quyết định số 2072/QĐ-TCHQ ngày 24/7/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:17 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Quyết định
  
7/24/20157/24/2015
Quyết định số 2071/QĐ-TCHQ ngày 24/7/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:19 AMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcKhác
Quyết định
  
7/24/20157/24/2015
Quyết định số 2070/QĐ-TCHQ ngày 24/7/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:21 AMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcKhác
Quyết định
  
7/24/20157/24/2015
Quyết định 2069/QĐ-TCHQ ngày 24/7/2015 về công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở biên giới thuộc CK Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:29 AMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcKhác
Quyết định
  
7/23/20157/23/2015
Quyết định 2062/QĐ-TCHQ ngày 23/7/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

 
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:31 AMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
7/22/2015
Công văn 6714/TCHQ-PC ngày 22/7/2015 về trả lời vướng mắc
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:39 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Công văn
  
7/22/2015
Công văn 6711/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2015 về đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:43 AMLê Minh PhươngApprovedThủ tục Hải quan
Công văn
  
7/22/2015
Công văn 6707/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2015 về giải đáp vướng mắc về mặt hàng "nồi Grafit nấu kim loại mầu"
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:45 AMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
Quyết định
  
7/22/20157/22/2015
Quyết định 2056/QĐ-TCHQ ngày 22/7/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/27/2015 9:57 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Quyết định
  
7/22/20157/22/2015
Quyết định 2055/QĐ-TCHQ ngày 22/7/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/27/2015 10:03 AMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcKhác
1 - 20Next