Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
Trích yếu/Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Công văn
  
3/20/2015
Công văn số 2409/TCHQ-TXNK ngày 20/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v phân loại mặt hàng cao su
Tổng cục Hải quan3/23/2015 2:58 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
3/20/2015
Công văn số 2408/TCHQ-TXNK ngày 20/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang
Tổng cục Hải quan3/23/2015 2:59 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Quyết định
  
3/19/20153/19/2015
Quyết định số 777/QĐ-TCHQ ngày 19/3/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan3/23/2015 2:49 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Công văn
  
3/19/2015
Công văn số 2321/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại
Tổng cục Hải quan3/23/2015 2:51 PMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Công văn
  
3/19/2015
Công văn số 2324/TCHQ-TXNK ngày 19/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v phân loại thép mạ mầu
Tổng cục Hải quan3/23/2015 2:53 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
3/19/2015
Công văn số 3555/BTC-TCHQ ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính v/v áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại SBQT Phú Quốc
Bộ Tài chính3/23/2015 2:54 PMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Công văn
  
3/19/2015
Công văn số 3556/BTC-TCHQ ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính v/v hoàn thuế nhập khẩu
Bộ Tài chính3/23/2015 2:56 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
3/18/2015
Công văn số 2275/TCHQ-TXNK ngày 18/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v phân loại mặt hàng Bột khô pha dịch chạy thận nhân tạo
Tổng cục Hải quan3/23/2015 2:30 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
3/18/2015
Công văn số 207/GSQL-GQ1 ngày 18/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thực hiện CV số 41/CTVN-THGP ngày 09/3/2015
Tổng cục Hải quan3/23/2015 2:31 PMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Quyết định
  
3/18/20153/18/2015
Quyết định số 762/QĐ-TCHQ ngày 18/3/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới tại khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Tổng cục Hải quan3/23/2015 2:46 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Công văn
  
3/17/2015
Công văn số 2253/TCHQ-TXNK ngày 17/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc miễn thuế hàng hóa NK trong Danh mục miễn thuế
Tổng cục Hải quan3/18/2015 4:08 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Quyết định
  
3/17/20153/17/2015
Quyết định số 716/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Tổng cục Hải quan3/18/2015 4:10 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Quyết định
  
3/17/20153/17/2015
Quyết định số 714/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty Cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long do đã cổ phần hóa
Tổng cục Hải quan3/18/2015 4:12 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThuế XNK
Công văn
  
3/16/2015
Công văn số 2176/TCHQ-GSQL ngày 16/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải và cấp mã địa điểm
Tổng cục Hải quan3/18/2015 4:06 PMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Thông tư
  
3/16/20155/1/2015
Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16/3/2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
Bộ và ngang bộ3/18/2015 4:14 PMLê Tuấn DũngApprovedChính sách XNK
Công văn
  
3/13/2015
Công văn số 3242/BTC-TCHQ ngày 13/3/2015 của Bộ Tài chính v/v thuế nhập khẩu đường theo cam kết quốc tế
Bộ Tài chính3/17/2015 9:24 AMLê Tuấn DũngApprovedChính sách XNK
Công văn
  
3/13/2015
Công văn số 2074/TCHQ-TXNK ngày 13/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu
Tổng cục Hải quan3/17/2015 9:45 AMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công điện
  
3/13/2015
Công điện số 2144/CĐ-BNN ngày 13/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng chống dịch LMLM và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới
Bộ và ngang bộ3/23/2015 2:41 PMLê Tuấn DũngApprovedChính sách XNK
Nghị quyết
  
3/12/2015
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016
Chính phủ3/17/2015 9:55 AMLê Tuấn DũngApprovedKhác
Quyết định
  
3/12/20153/12/2015
Quyết định số 2264/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức giám định phân bón vô cơ
Bộ và ngang bộ3/23/2015 2:35 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcChính sách XNK
1 - 20Next