Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
Trích yếu/Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Thông tư
  
5/20/20155/21/2015
Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Bộ Tài chính5/20/2015 4:47 PMNo presence informationNguyễn Thị ThanhApprovedCòn hiệu lựcThuế XNK
Công văn
  
5/20/2015
Công văn số 6486/BTC-TCHQ ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính v/v kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế
Bộ Tài chính5/27/2015 3:35 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
5/20/2015
Công văn số 6566/BTC-TCHQ ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính v/v ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu NK
Bộ Tài chính5/27/2015 3:43 PMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Công văn
  
5/19/2015
Công văn số 4542/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v phân loại vỏ bọc bảo vệ dây ga
Tổng cục Hải quan5/27/2015 2:31 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
5/19/2015
Công văn số 4545/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v kết quả phân tích, giám định
Tổng cục Hải quan5/27/2015 2:34 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
5/19/2015
Công văn số 4549/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v xuất khẩu gạo qua các khu vực Mốc biên giới
Tổng cục Hải quan5/27/2015 2:46 PMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Quyết định
  
5/15/20155/15/2015
Quyết định số 1423/QĐ-TCHQ ngày 15/5/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan5/27/2015 2:16 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Quyết định
  
5/15/20155/15/2015
Quyết định số 1424/QĐ-TCHQ ngày 15/5/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan5/27/2015 2:18 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Quyết định
  
5/14/20155/14/2015
Quyết định số 1414/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:55 AMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Quyết định
  
5/14/20155/14/2015
Quyết định số 1413/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:56 AMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Công văn
  
5/13/2015
Công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 13/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc C/O
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:51 AMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Quyết định
  
5/13/20155/13/2015
Quyết định số 1403/QĐ-TCHQ ngày 13/5/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:53 AMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Công văn
  
5/12/2015
Công văn số 4321/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc thu thuế bằng tiền mặt
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:46 AMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
5/12/2015
Công văn số 4308/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v phân loại mặt hàng khai báo "Chế phẩm dầu thực vật Youmy (RBD Palm Olein)"
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:48 AMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
5/11/2015
Công văn số 6076/BTC-TCHQ ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính v/v TNTX mặt hàng lốp ô tô đã qua sử dụng
Bộ Tài chính5/16/2015 9:38 AMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Quyết định
  
5/11/20155/11/2015
Quyết định số 1373/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2015 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu hàng không thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy trực thuộc HQ Hà Nội
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:40 AMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Công văn
  
5/11/2015
Công văn số 4230/TCHQ-TCCB ngày 11/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thành lập Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:43 AMLê Tuấn DũngApprovedKhác
Công văn
  
5/8/2015
Công văn số 4170/TCHQ-TXNK ngày 8/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v xin ý kiến mặt hàng phân bón
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:32 AMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
5/8/2015
Công văn số 4164/TCHQ-TXNK ngày 8/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc đối với hàng hóa phân loại theo quy tắc 2(a)
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:33 AMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
5/7/2015
Công văn số 4143/TCHQ-GSQL ngày 7/5/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
Tổng cục Hải quan5/16/2015 9:04 AMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
1 - 20Next