Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
Trích yếu/Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Thông tư
  
12/22/20152/5/2015
Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
Bộ Tài chính1/6/2015 2:10 PMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Công văn
  
2/26/2015
Công văn số 2635/BTC-TCHQ ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính v/v tạm thời chưa thu thuế hàng hóa NK và thuế GTGT
Bộ Tài chính2/27/2015 2:48 PMLê Tuấn DũngApprovedChính sách XNK
Công văn
  
2/14/2015
Công văn số 1593/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v làm rõ về bò thuần chủng để nhân giống
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:24 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
2/14/2015
Công văn số 1582/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v áp mã thuế mặt hàng Medical/Emergency Cart
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:26 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
2/14/2015
Công văn số 1563/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hoàn thuế GTGT đối với DNCX thực hiện quyền nhập khẩu
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:29 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
2/14/2015
Công văn số 1514/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v mã HS đối với mặt hàng hương cà phê
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:33 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
2/14/2015
Công văn số 2533/BTC-TCHQ ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính v/v quy tắc phân loại và mã HS một số mặt hàng thủy sản
Bộ Tài chính2/26/2015 3:43 PMLê Tuấn DũngApprovedChính sách XNK
Công văn
  
2/13/2015
Công văn số 1488/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v ưu đãi thuế xuất khẩu
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:14 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
2/13/2015
Công văn số 1487/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v dây thép hàn hợp kim
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:16 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
2/13/2015
Công văn số 1479/TCHQ-GSQL ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v bố trí lực lượng làm thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan tại lối mở Lộc Tấn - Tuần Lung
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:17 PMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Quyết định
  
2/13/20152/13/2015
Quyết định số 381/QĐ-TCHQ ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Lộc Thịnh tỉnh Bình Phước
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:20 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Quyết định
  
2/13/20152/13/2015
Quyết định số 380/QĐ-TCHQ ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan
Tổng cục Hải quan2/26/2015 3:22 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThủ tục Hải quan
Công văn
  
2/13/2015
Công văn số 2454/BTC-TCHQ ngày 13/2/2015 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với lĩnh vực đóng tàu
Bộ Tài chính2/26/2015 3:50 PMLê Tuấn DũngApprovedChính sách XNK
Thông tư
  
2/13/20154/1/2015
Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/2/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ và ngang bộ2/27/2015 3:41 PMLê Tuấn DũngApprovedChính sách XNK
Nghị định
  
2/12/2015
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
Chính phủ2/27/2015 3:37 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
2/11/2015
Công văn số 1366/TCHQ-GSQL ngày 11/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường công tác kiểm soát trong việc làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng xăng sinh học E5
Tổng cục Hải quan2/11/2015 3:34 PMLê Tuấn DũngApprovedThủ tục Hải quan
Công văn
  
2/11/2015
Công văn số 2236/BTC-CST ngày 11/2/2015 về việc thực hiện bản thỏa thuận ưu đãi thuế Việt - Lào năm 2015
Bộ Tài chính2/12/2015 3:09 PMLê Minh PhươngApprovedKhác
Quyết định
  
2/11/20152/11/2015
Quyết định số 347/QĐ-TCHQ ngày 11/2/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty CP công nghiệp và XNK cao su (Primexco) do đã cổ phần
Tổng cục Hải quan2/12/2015 3:34 PMLê Tuấn DũngApprovedCòn hiệu lựcThuế XNK
Công văn
  
2/10/2015
Công văn số 1321/TCHQ-TXNK ngày 10/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày
Tổng cục Hải quan2/11/2015 2:59 PMLê Tuấn DũngApprovedThuế XNK
Công văn
  
2/10/2015
Công văn số 1282/TCHQ-ĐTCBL ngày 10/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2015
Tổng cục Hải quan2/11/2015 3:12 PMLê Tuấn DũngApprovedChống buôn lậu
1 - 20Next