Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
Trích yếu/Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Thông tư
  
7/2/2015
Công văn số 6057/TCHQ-TXNK ngày 2/7/2015 về phân loại mặt hàng Chì cân bằng mâm xe ô tô

 
Tổng cục Hải quan7/3/2015 8:41 AMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
Công văn
  
7/1/2015
Công văn số 6044/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2015 về thủ tục hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC
Tổng cục Hải quan7/3/2015 8:48 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Công văn
  
7/1/2015
Công văn 6037/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2015 về tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu
Tổng cục Hải quan7/3/2015 8:52 AMLê Minh PhươngApprovedThủ tục Hải quan
Công văn
  
7/1/2015
Công văn số 6021/TCHQ-KTSTQ ngày 1/7/2015 về nhập khẩu phôi thép
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:00 AMLê Minh PhươngApprovedChính sách XNK
Công văn
  
7/1/2015
Công văn 5946/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2015 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên hàng không
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:04 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Quyết định
  
7/1/20157/1/2015
Quyết định số 1833/QĐ-TCHQ ngày 1/7/2015 về quyết định v/v thành lập kho ngoại quan
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:08 AMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
6/30/2015
Công văn 5914/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2015 về thực hiện hướng dẫn công văn số 6062/BCT-XNK của Bộ Công thương
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:13 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Công văn
  
6/30/2015
Công văn số 5909/TCHQ-GSQL ngày 30/6/2015 về giám sát hàng hóa TNTX
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:18 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Công văn
  
6/29/2015
Công văn 8724/BTC-TCHQ ngày 29/6/2015 về xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Bộ Tài chính7/3/2015 9:26 AMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
Công văn
  
6/29/2015
Công văn 5881/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2015 về vướng mắc thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:29 AMLê Minh PhươngApprovedThủ tục Hải quan
Quyết định
  
6/29/20156/29/2015
Quyết định 1801/QĐ-TCHQ về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:32 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Quyết định
  
6/29/20156/29/2015
Quyết định số 1800/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:35 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Quyết định
  
6/29/20156/29/2015
Quyết định 1797/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:38 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Thông tư
  
6/29/20156/29/2015
Quyết định số 1796/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:41 AMLê Minh PhươngApprovedChính sách đầu tư
Quyết định
  
6/29/20156/29/2015
Quyết định số 1795/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:43 AMLê Minh PhươngApprovedKhác
Quyết định
  
6/29/20156/29/2015
Quyết định 1794/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan7/3/2015 9:45 AMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcKhác
Quyết định
  
6/29/20156/29/2015
Quyết định 1267/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 về chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (ICD Thạnh Phước), tỉnh Bình Dương
Bộ Tài chính7/3/2015 9:52 AMLê Minh PhươngApprovedCòn hiệu lựcKhác
Công văn
  
6/25/2015
Công văn 5823/TCHQ-TXNK ngày 25/6/2015 về thuế BVMT đối với xăng dầu NK để sản xuất xuất khẩu
Tổng cục Hải quan7/2/2015 3:56 PMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
Khác
  
6/25/2015
Sao y 111/SY-VP-TCHQ-VP ngày 25/6/2015 về việc sao y Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ Công thương Quý định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép NK tự động đối với một số sản phẩm thép
Khác7/2/2015 3:59 PMLê Minh PhươngApprovedKhác
Công văn
  
6/24/2015
Công văn số 5781/TCHQ-TXNK về mã HS của hàng hóa NK
Tổng cục Hải quan7/1/2015 3:32 PMLê Minh PhươngApprovedThuế XNK
1 - 20Next