Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Công Ty TNHH Becker Acroma Việt Nam
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Xuất khẩu
Tiêu đề: Hóa đơn GTGT trong hồ sơ hải quan
Câu hỏi:

Kính gửi: Tổng Cục Hải Quan.


Chúng tôi là Công ty TNHH Becker Acroma Việt Nam, MST 3700722493 , kinh doanh về lĩnh vực sơn và các phụ gia cho ngành sơn. Ngày 11 tháng 01 năm 2010 vừa qua, chúng tôi có xuất khẩu 1 lô hàng đi Trung Quốc, làm thủ tục Hải Quan tại Chi Cục Hải Quan KCN Sóng Thần, Bình Dương nhưng theo yêu cầu của cán bộ Hải Quan phải có hóa đơn GTGT liên 3 mới có thể làm thủ tục hải quan và hóa đơn GTGT đó sẽ được lưu tại Chi Cục Hải Quan KCN Sóng Thần.


Đề nghị Tổng cục Hải quan cho chúng tôi biết thủ tục xuất khẩu có cần thiết phải có hóa đơn GTGT như yêu cầu trên không?


Trân Trọng!

Thời gian gửi: 12/01/2010 4:46 PM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Thuế xuất nhập khẩu
Thời gian trả lời: 24/08/2010
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

Vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

 

Về việc xử lý đối với hóa đơn liên 3 hàng xuất khẩu, ngày 1/2/2010, Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại Thông tư số 16/2010/TT-BTC.

 

Doanh nghiệp có thể tham khảo văn bản pháp luật nói trên tại mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT của website Hải quan để biết thông tin chi tiết.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp được biết./.

 

Trân trọng!