Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Phạm Thành Chung
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩu
Tiêu đề: Thuế nhập khẩu ngô hạt làm thức ăn gia súc từ Brail và Singapo
Câu hỏi: Kính gửi tổng cục hải quan.
Công ty chúng tôi nhập khẩu bắp hạt làm nguyên liệu thức ăn gia súc từ Braxil và Singapo (2 lô hàng khác nhau).
Xin tổng cục hướng dẫn thuế xuất trong hai trường hợp này là bao nhiêu.
Xin cảm ơn
Thời gian gửi: 4/10/2013 11:04 AM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT
Thời gian trả lời: 23/10/2013
Tệp nội dung trả lời:
Thông tin liên quan:
Nội dung trả lời:
Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để doanh nghiệp tham khảo:
Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu phải nộp đối với ngô hạt, trước hết phải xác định được mã số HS chi tiết của hàng hóa.
Về mã số HS: Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu. Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì:
+ Ngô, loại dùng để rang nổ, có mã số HS 1005.90.10;
+ Ngô khác (trừ loại dùng để làm giống và loại dùng để rang nổ), có mã số HS 1005.90.90.
Về thuế suất thuế nhập khẩu:
Nếu hàng hóa doanh nghiệp nhập khẩu từ Braxil thì thuế nhập khẩu hàng hóa doanh nghiệp có thể tham khảo tại Biểu thuế nhập khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
Nếu hàng hóa doanh nghiệp nhập khẩu từ  Singapore có thể áp dụng áp dụng thuế suất quy định tại Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014 nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư này:
"1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này;
2.  Được nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN vào Việt Nam, bao gồm các nước sau:
- Bru-nây Đa-ru-sa-lam;
- Vương quốc Căm-pu-chia;
- Cộng hoà In-đô-nê-xi-a;
- Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;
- Ma-lay-xi-a;
- Liên bang My-an-ma;
- Cộng hoà Phi-líp-pin;
- Cộng hoà Sing-ga-po;
- Vương quốc Thái Lan;
- Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).
3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu là thành viên của ASEAN, quy định tại khoản (2) Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương;
4. Thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (viết tắt là C/O Mẫu D) theo quy định của Bộ Công Thương."
- Theo quy định tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 161/2011/TT-BTC, mặt hàng có mã số HS 1005.90 10 và 1005.90 90, có thuế suất thuế nhập khẩu 0%.
- Theo quy định tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC, mặt hàng có mã số HS 1005.90 10, có thuế suất thuế nhập khẩu là 30%; và mặt hàng có mã số HS 1005.90 90, có thuế suất thuế nhập khẩu 5%.
Doanh nghiệp có thể tham khảo văn bản trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điên tử Hải quan www.customs.gov.vn hoặc đến đơn vị Hải quan địa phương để được hỗ trợ.
Bộ phận tư vấn Ban biên tập thông báo để doanh nghiệp biết./.
Trân trọng.