Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Đính chính Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính

Minh Phương  26/11/2012 10:00 AM

Ngày 14/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2914/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

            Đính chính Chú giải đầu chương một số Chương, mã hàng và mô tả hàng hoá một số nhóm mặt hàng tại Phụ lục I Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định này. Cụ thể:

            Phụ lục I: Danh mục các nhóm mặt hàng đính chính mã hàng và mô tả hàng hóa gồm các nhóm mã hàng thuộc các Chương sau: Chương 23 (mã hàng 2304.00), Chương 25 (mã hàng 25.18), Chương 28 (mã hàng 28.26, 28.29, 28.31), Chương 29 (mã hàng 29.05, 29.22, 29.23, 29.39), Chương 31 (mã hàng 31.04), Chương 44 (mã hàng 44.04, 44.16), Chương 49 (mã hàng 49.08), Chương 56 (mã hàng 56.08), Chương 57 (mã hàng 57.01), Chương 61 (mã hàng 61.10), Chương 70 (mã hàng 70.18), Chương 82 (mã hàng 82.04, 82.07, 82.14), Chương 84 (mã hàng 84.02, 84.20, 84.42, 84.47, 84.53, 84.70), Chương 85 (mã hàng 85.22, 85.28, 85.29), Chương 87 (mã hàng 87.02), Chương 90 (mã hàng 90.01), Chương 93 (mã hàng 93.07.00.00), Chương 95 (mã hàng 9503.00.91), Chương 96 (mã hàng 96.06, 96.17)

            Phụ lục II: Danh mục các chú giải đính chính gồm các Phần và Chương như sau: Chương 26, Chương 27, Chương 28, Chương 30, Chương 31, Chương 33, Chương 40, Chương 44, Chương 49, Phần XI, Chương 51, Chương 54, Chương 56, Chương 58, Chương 63, Chương 70, Chương 72, Chương 79, Chương 82, Phần XVI, Chương 87, Chương 88, Chương 90, Chương 95 và Chương 97.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và là một phần không tách rời của Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan