Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông báo: Tuyển dụng Công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010

9/09/2010 9:00 AM

THÔNG BÁO

Tuyển dụng Công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010

Bộ Tài chính tổ chức thi tuyển dụng 165 chỉ tiêu công chức ngạch Chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản, theo các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Kiến trúc sư; Kỹ sư xây dựng dân dụng.

Bảng chỉ tiêu chi tiết từng đơn vị theo file đính kèm ở dưới.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi (thông báo thi, kết quả thi, kết quả trúng tuyển…) được thông báo trên trang Website của Bộ Tài chính (địa chỉ: www.mof.gov.vn), Trang Website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn ), Trang Website của Kho bạc Nhà nước (www.vst.gov.vn), Trang Website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn).

1. Đối tượng và điều kiện dự thi tuyển

1.1. Đối tượng chung:

- Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước.

- Cán bộ, công chức cấp xã.

- Sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

- Những đối tượng khác có nguyện vọng được tuyển dụng và bổ nhiệm vào công chức loại A thì đăng ký dự tuyển vào công chức dự bị và phải thực hiện chế độ công chức dự bị theo quy định hiện hành trước khi xem xét tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch công chức.

Thí sinh dự  thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản là những người: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, dài hạn tập trung  hoặc Thạc sỹ, Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng dân dụng.

1.2. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

1.3. Điều kiện:

Người đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển (tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với  chuyên ngành cần tuyển);

- Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

             2. Nội dung hình thức và thời gian thi:

2.1. Hình thức: Thi viết và trắc nghiệm

2.2. Nội dung và thời gian:

a. Môn quản lý Hành chính nhà nước:

- Nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu); chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

- Hình thức: Thi viết; Thời gian 90 phút;

b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: (02 bài thi: thi viết và thi trắc nghiệp).

- Nội dung: Kiến thức về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình.

- Hình thức:

+ Thi viết, thời gian 90 phút;

+ Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

c. Môn Tin học:

- Nội dung: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft  Excel và Microsoft word).

- Hình thức: Thi trắc nghiệm, trình độ A, thời gian: 30 phút.

            d. Môn Ngoại ngữ: Thi viết tiếng Anh, trình độ B; thời gian 90 phút

3. Cách tính điểm và xác định thí sinh trúng tuyển:

3.1. Cách tính điểm:

a. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

b. Điểm các môn thi được tính như sau:

- Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

- Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi (yêu cầu phải đạt 50 điểm trở lên).

3.2. Xác định thí sinh trung tuyển:

a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ các bài thi của các môn thi;

- Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả thi tuyển (tổng điểm chung) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị đăng ký tuyển dụng (từng Cục, Kho bạc tỉnh), theo tổng điểm xác định như sau:

Tổng điểm chung = (điểm môn quản lý hành chính x hệ số 1) + (điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết) x 2) + (điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi trắc nghiệm) x hệ số 1) + (điểm ưu tiên-nếu có).

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

      4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

- Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Các bản phô tô (không cần công chứng) văn bằng, chứng chỉ (tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, kèm bảng kết quả học tập, ngoại ngữ, tin học, chứng nhận đối tượng ưu tiên). Đối với trường hợp thí sinh mới tốt nghiệp Đại học chưa nhận Bằng tốt nghiệp, có thể sử dụng giấy chứng nhận đã tốt nghiệp do Nhà trường cấp (bản sao có công chứng). Khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 02 ảnh màu (cỡ 4 cm x 6cm) chụp trong thời gian 6 tháng;

Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ, bên ngoài ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị đăng ký dự thi, điện thoại liên hệ gửi về Hội đồng thi tuyển dụng của Bộ Tài chính qua các đơn vị đăng ký tuyển dụng (không trả lại hồ sơ đăng ký tuyển dụng).

            Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại bộ phận Tổ chức cán bộ của đơn vị đó, thời gian nộp hồ sơ trong 3 ngày 24,27,28/9/2010 (từ 8h đến 11h và từ 14h đến 16h).

            Riêng cơ quan Bộ Tài chính nhận hồ sơ tại Phòng Biên chế Tiền lương - Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng 812), số 28 Trần Hưng Đạo-Quận Hoàn kiếm-Hà Nội.

            Danh sách dự thi, thời gian và địa điểm thi cụ thể: Sẽ thông báo tại trang Website của Bộ Tài chính (địa chỉ: www.mof.gov.vn) vào khoảng từ ngày 20/10/2010 – 22/10/2010.

            Địa điểm tổ chức thi:

* Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các đơn vị từ Đà Nẵng trở vào và Trường ĐH Tài chính Marketting, Trường CĐ Tài chính Hải quan sẽ thi tại điểm thi Thành phố Hồ Chí Minh

* Thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan Bộ, cơ quan Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và các đơn vị từ Huế trở ra sẽ thi tại điểm thi Hà Nội

Trong trường hợp thí sinh dự thi thực sự có khó khăn khi tham dự tại điểm thi Hà Nội có thể làm đơn đề nghị Hội đồng thi cho phép thi tại điểm thi Tp. Hồ Chí Minh (hoặc ngược lại).  

      Thí sinh dự thi  nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 100.000 đồng.

            Tài liệu ôn thi:

- Môn Quản lý hành chính Nhà nước:

(1) Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;

(2) Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội;

(3) Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính.

Đề cương hướng dẫn ôn tập theo fie đính kèm.

- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

(1) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

(2) Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

(3) Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

(4) Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

          (5) Chương 02 (Một số vấn đề về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng) và Chương 06 (Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và phương pháp xác định chi phí xây dựng), Giáo trình Kinh tế Xây dựng  của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Nhà Xuất bản Xây dựng - 2009

Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 04.2.2202828 xin số máy lẻ 8097, 8144, 8107, 8100./.

 

Download tài liệu đính kèm.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan