Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Ngành Tài chính: Nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến

P. Diễm  27/08/2010 5:00 PM
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh phát biểu khai mạc Đại hội.
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh phát biểu khai mạc Đại hội.

Ngày 28/8/2010, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước, kết quả phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho ngành Tài chính trong 5 năm qua. Đây cũng là dịp để tuyên dương những đóng góp xuất sắc của các tập thể và cán bộ công chức trong quá trình xây dựng, phát triển ngành; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần cũng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015.

Tới dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính có đồng chí Nguyễn Đức Kiên – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là gần 700 gương mặt điển hình tiên tiến, đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ công chức toàn ngành.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, ngành Tài chính luôn coi trọng công tác thi đua, đưa các phong trào thi đua gắn với lao động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân rộng điển hình tiên tiến

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, ngành Tài chính đã trưởng thành và không ngừng lớn mạnh, từng bước xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh và hiệu quả. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, ngành đã đạt được những thành tích nổi bật. Tổng thu ngân sách 5 năm ước vượt lên 35% so với chỉ tiêu kế hoạch, quy mô thu ngân sách nhà nước đến năm 2010 tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2005. . Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính – NSNN được đổi mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính được đẩy mạnh; bộ máy tổ chức quản lý tài chính đã được kiện toàn và đổi mới trên nhiều phương diện, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia.

 

Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ 3

Các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, liên tục, đạt được những thành tựu cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Điển hình là một số phong trào thi đua qua các năm như: “Cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Tài chính ra sức thi đua, phát huy truyền thống, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách hàng năm và cả giai đoạn 2006-  2010”; các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách từng năm; “Thi đua hoàn thành kế hoạch xây dựng đề án, cơ chế chính sách; thực hiện văn minh công sở”; “ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” của Cơ quan Bộ Tài chính. Các đơn vị có các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Tập thể, cá nhân quản lý thuế mẫu mực” của Tổng cục Thuế; “Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan”, “Công chức hải quan giỏi” của Tổng cục Hải quan, “Người cán bộ kế toán giỏi”, “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết” của Kho bạc nhà nước; “Vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp”, “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi” của Tổng cục Dự trữ Nhà nước;... chức Các phong trào thi đua nhằm xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh cũng được coi trọng, như: phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”;  “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”; “Học tập và nêu gương Người tốt việc tốt”,...

Đặc biệt, từ năm 2007, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)” đã được quán triệt thực hiện tại từng đơn vị, đưa đến từng cán bộ, công chức trong ngành, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức và giúp cán bộ ngành Tài chính trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng.

Qua các phong trào thi đua đã khơi dậy trách nhiệm, đồng thời tạo dựng tinh thần yêu nghề của người cán bộ công chức. Từ các phong trào thi đua, trong toàn ngành Tài chính đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tiêu biểu là các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực đấu tranh chống gian lận và trốn lậu thuế của ngành Thuế; chống buôn lậu và gian lận thương mại của ngành Hải quan; trả lại tiền thừa cho khách hàng của ngành Kho bạc; khắc phục khó khăn bảo quản tốt tài sản dự trữ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; quản lý, giám sát nâng cao tính minh bạch thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chống trục lợi bảo hiểm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;...

Đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; các tập thể, cá nhân được tặng thưởng các hình thức Huân chương, Cờ thi đua đều tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, vươn lên lập những thành tích mới cao hơn, toàn diện hơn, nội bộ đoàn kết, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các tổ chức, đoàn thể cũng thường xuyên tổ chức tổng kết, phổ biến, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được phát động, như: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Tài chính đã tổng kết công tác “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, tổ chức giao lưu, tôn vinh công lao đóng góp của Nữ cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng, phát triển ngành; biểu dương, khen thưởng chị em trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ thường xuyên tổ chức tổng kết, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các chương trình hoạt động chuyên đề “Người cán bộ, công chức Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ủng hộ, từ thiện”, “Hiến máu tình nguyện”… 

Các hình thức tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” được tăng cường và thể hiện đa dạng hoá, đã góp phần nâng cao và phát huy giá trị nền tảng tinh thần của các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương và cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Trong giai đoạn 2011 – 2015, công tác thi đua ngành Tài chính tập trung đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành với khẩu hiệu chung là: Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2010 và cả giai đoạn 2011 – 2015.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn này xác định phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp.

Tiếp tục quán triệt, học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo đơn vị trong toàn ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Đẩy mạnh đổi mới các biện pháp phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, có tác dụng cổ vũ, nêu gương rộng rãi trong toàn ngành và xã hội. Thực hiện nề nếp và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong thi đua, khen thưởng. Hoàn chỉnh hệ thống quy chế thi đua, khen thưởng ngành và các đơn vị cấp Tổng cục để thực hiện thống nhất, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn chỉnh tiêu chí chấm điểm thi đua giúp cho việc đánh giá kết quả, phân loại tập thể, cá nhân đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn ngành các vấn đề liên quan về thi đua, khen thưởng và xây dựng, nhân rộng điển hình tiến tiến. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cùng với việc quan tâm đúng mức về quyền lợi vật chất và tinh thần, quy hoạch và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, chế độ đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

 

Tới dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà ngành Tài chính đạt được trong những năm qua, khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của ngành. Phó thủ tướng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tài chính phải thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ hàng đầu; đồng thời huy động nguồn lực thông qua sự hỗ trợ của Nhà nước; điều chỉnh công tác vay và xử lý nợ hợp lý; đánh giá sử dụng hiệu quả vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp lớn của Nhà nước và xây dựng văn bản của Nhà nước gắn với tin học hoá để tránh việc xây dựng văn bản không phù hợp và trùng lắp.

 

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan