Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vietnam Customs

:

ThuTucHaiQuan: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan

Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan

Nội dung

 

CQ thực hiện

Chi cục Hải quan

Mức dịch vụ

 

Nhóm thủ tục

XNK thương mại và một số loại hình đặc thù

STT trong nhóm

9

QĐ ban hành

Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

STT trong QĐ

34

Phân công

ThanhNT
Approval Status Approved
 

Attachments

Version: 1.0
Created at 7/30/2014 1:29 PM by Đặng Nam Phong
Last modified at 7/30/2014 1:29 PM by Đặng Nam Phong