Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Version HistoryVersion History

Lĩnh vực

Giao lưu hải quan Việt nam

Tiêu đề

Kính gửi : Hải Quan cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn

BienTapVien

 

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Sứ hải Dương

Đơn vị phụ trách

QLGD và TTĐT

Email

nguyenvantuan@suhaiduong.com

Ghi chú

 

Hạn xử lý

 

Ngày chuyển ĐVCN

 

Nội dung câu hỏi

Công ty chúng tôt có lô hàng nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn ( lô hàng là nguyên liệu để sản xuất đồ gốm sứ được vận chuyển bằng đường bộ)nhờ các đồng chí tư vấn giúp bộ hồ sơ để nhận hàng cần những loại giấy tờ gì để đầy đủ thủ tục nhận được hàng Xin cám ơn.

Nội dung trả lời

Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:

Đề nghị bạn đọc tham khảo Điều 11, Chương I, Phần II Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/09/2009 của Bộ Tài chính về việc: “hướng dẫn về Thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” để nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.

Trân trọng!

Số điện thoại

0913052535

Tên cá nhân/Tổ chức

nguyễn văn Tuần

Trạng thái

Đã duyệt nội dung trả lời
Approval Status Approved
 

Attachments

Version: 2.0
Created at 11/25/2010 4:13 PM by  
Last modified at 12/1/2010 10:46 AM by Nguyen Huu Binh