Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu
  Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
  Điện thoại: (04) 38 722 634   FAX: (04) 38 723 582
  Thư điện tử: ttptpl-mb@customs.gov.vn

 

- Chi nhánh tại Hải Phòng:

 

Điện thoại:

(031) 6 585 999

 

FAX:

(031) 6 279 999

 

- Chi nhánh tại Đà Nẵng:

 

Điện thoại:

(0511) 3 923 170 / 3 920 652

 

FAX:

(0511) 3 923 171

 

- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

 

Điện thoại:

(08) 38 440 103

 

FAX:

(08) 38 440 084

Theo Quyết định số 1023/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính, Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức như sau:

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện công tác phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc xác định tên hàng, mã hàng trong kiểm tra hải quan, quản lý thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm trong tổng thể chiến lược phát triển ngành Hải quan, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

a) Quy chế, quy trình nghiệp vụ về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Các chương trình, đề án, kế hoạch hàng năm về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong hoạt động phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Tham gia nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc xác định, sửa đổi mã số đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu; xây dựng mã số đối với hàng hóa mới, hàng hóa khó xác định mã số hoặc chưa được chi tiết hóa.

4. Trực tiếp phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực miền Bắc và phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà các Chi nhánh không có khả năng thực hiện.

5. Xây dựng, quản lý thư viện mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với các Chi nhánh; xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng các phương pháp phân tích chuẩn cho hệ thống các phòng thí nghiệm của Trung tâm.

7. Có ý kiến cuối cùng về kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Chi nhánh khi có thắc mắc, khiếu nại của các đơn vị.

8. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong việc phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

9. Hợp tác quốc tế về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

10. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức hải quan làm nhiệm vụ phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Trung tâm; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các đơn vị trong ngành hải quan.

11. Tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo chế độ quy định.

12. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý tài chính, tài sản được giao và theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo quy định của pháp luật.

 

Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Được độc lập tiến hành hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu gồm:

1. Phòng Tham mưu, xử lý.

2. Phòng Phân tích, phân loại 1.

3. Phòng Phân tích, phân loại 2.

4. Phòng Hành chính – Tài vụ.

5. Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng.

7. Chi nhánh tại Thành phố Hải Phòng.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng và Chi nhánh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh gồm: Phòng Hành chính – Tài vụ và Phòng Phân tích, phân loại.

 

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan